Čítať Posolstvo Grálu – Prehľad obsahu

Tri zväzky diela „Vo svetle Pravdy“ zahŕňajú spolu 168 prednášok, ktoré obsahovo na seba nadväzujú a podávajú tak úplný obraz celého stvorenia.

Kniha je usporiadaná od jednoduchých pojmov a skutočností k stále hlbším vysvetleniam. Preto sa odporúča toto dielo čítať v tom poradí, v akom je zostavené.

Názvy zoradených prednášok nájdete nižšie (Úvod a prvých 12 prednášok označených zelenou farbou je možné čítať alebo si vypočuť online).

 

ZVÄZOK I

 1. Čo hľadáte?
 2. Volanie po pomocníkovi
 3. Antikrist
 4. Mravnosť
 5. Prebuďte sa!
 6. Mlčanie
 7. Vzostup
 8. Kult
 9. Strnulosť
 10. Detskosť
 11. Cudnosť
 12. Prvý krok
 13. Svet
 14. Hviezda Betlehemská
 15. Boj
 16. Moderná duchoveda
 17. Nesprávne cesty
 18. Čo oddeľuje dnes tak mnoho ľudí od Svetla?
 19. Bolo raz …!
 20. Blúdenie
 21. Ľudské slovo
 22. Žena neskoršieho stvorenia
 23. Oddanosť
 24. Lenivosť ducha
 25. Pozemský človek pred svojím Bohom
 26. Všetko mŕtve vo stvorení má byť vzkriesené, aby sa súdilo!
 27. Kniha života
 28. Tisícročná ríša
 29. Nutné slovo
 30. Veľká kométa
 31. Učiteľ ľudstva
 32. Cudzinec
 33. Záchrana! Spása!
 34. Pánova reč

 

ZVÄZOK II

 1. Zodpovednosť
 2. Osud
 3. Stvorenie človeka
 4. Človek vo stvorení
 5. Dedičný hriech
 6. Boh
 7. Vnútorný hlas
 8. Náboženstvo lásky
 9. Vykupiteľ
 10. Tajomstvo zrodenia
 11. Odporúča sa okultné školenie?
 12. Špiritizmus
 13. K zemi pripútaný
 14. Je pohlavná zdržanlivosť duchovne prospešná?
 15. Myšlienkové formy
 16. Bdej a modli sa!
 17. Manželstvo
 18. Právo dieťaťa voči rodičom
 19. Modlitba
 20. Otčenáš
 21. Velebenie Boha
 22. Človek a jeho slobodná vôľa
 23. Ideálni ľudia
 24. Uvaľte na neho všetku vinu
 25. Zločin hypnózy
 26. Astrológia
 27. Symbolika v ľudskom osude
 28. Viera
 29. Pozemské statky
 30. Smrť
 31. Zosnulý
 32. Zázrak
 33. Krst
 34. Svätý Grál
 35. Tajomstvo Lucifera
 36. Oblasti temna a zatratenie
 37. Oblasti Svetla a raj
 38. Svetové dianie
 39. Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom
 40. Odlúčenie ľudstva od vedy
 41. Duch
 42. Vývoj stvorenia
 43. Ja som Hospodin, tvoj Boh!
 44. Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho
 45. Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera
 46. Zostup z kríža!
 47. To je moje telo! To je moja krv!
 48. Vzkriesenie pozemského tela Kristovho
 49. Ľudské zmýšľanie a Božia vôľa v zákone zvratného pôsobenia
 50. Syn Človeka
 51. Pohlavná sila a jej význam pre duchovný vzostup
 52. Ja som vzkriesenie a život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!
 53. Hrubohmotnosť, jemnohmotnosť, žiarenia, priestor a čas
 54. Omyl jasnovidectva
 55. Druhy jasnovidectva
 56. V ríši démonov a fantómov
 57. Okultné školenie, mäsitá alebo rastlinná strava
 58. Liečivý magnetizmus
 59. Žite prítomnosti!
 60. Čo má človek činiť, aby mohol vojsť do kráľovstva Božieho?
 61. Vidíš triesku v oku svojho brata, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!
 62. Boj v prírode
 63. Vyliatie Ducha Svätého
 64. Pohlavie
 65. Môže byť staroba prekážkou duchovného vzostupu?
 66. Otče, odpusť im; lebo nevedia, čo činia!
 67. Bohovia – Olymp – Valhala
 68. Ľudský tvor
 69. A tisíc rokov je ako jeden deň!
 70. Cit
 71. Život

 

ZVÄZOK III

 1. V krajine súmraku
 2. Hĺbavý človek
 3. Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici
 4. Služobníci Boží
 5. Inštinkt zvierat
 6. Bozk priateľstva
 7. Skrivený nástroj
 8. Dieťa
 9. Úloha ľudského ženstva
 10. Všadeprítomknosť
 11. Kristus riekol …!
 12. „Pohyb“ zákonom stvorenia
 13. Pozemské telo
 14. Tajomstvo krvi
 15. Temperament
 16. Hľaď, človeče, ako máš putovať týmto stvorením, aby osudové vlákna tvoj vzostup nebrzdili, ale ho podporovali!
 17. Nový zákon
 18. Povinnosť a vernosť
 19. Krása národov
 20. Dokonané je!
 21. Na hrubohmotnej hranici
 22. Poznávanie Boha
 23. Meno
 24. Bytostné
 25. Malí bytostní
 26. V hrubohmotnej dielni bytostných
 27. Duša putuje …
 28. Žena a muž
 29. Pokrivené duše
 30. Duchovný vodca človeka
 31. Svetlé nitky nad vami!
 32. Prakráľovná
 33. Kolobeh žiarení
 34. Vyhýbajte sa farizejom!
 35. Posadnutý
 36. Proste a bude vám dané!
 37. Vďaka
 38. Buď Svetlo!
 39. Bezbytostné
 40. Vianoce
 41. Nepadnite v pokušení!
 42. Zmysel pre rodinuv
 43. Útulný domov
 44. Veriaci zo zvyku
 45. Dbaj na to, čo ti prospieva!
 46. Všemúdrosť
 47. Slabé pohlavie
 48. Zborený most
 49. Strážkyňa plameňa
 50. Prehľad stvorenia
 51. Duša
 52. Príroda
 53. Duchovné zárodky
 54. Bytostné zárodky
 55. Kruh bytostného
 56. Praduchovné úrovne I
 57. Praduchovné úrovne II
 58. Praduchovné úrovne III
 59. Praduchovné úrovne IV
 60. Praduchovné úrovne V
 61. Praduchovné úrovne VI
 62. Praduchovné úrovne VII
 63. Doslov: Ako sa má Posolstvo prijímať