FAQ – Často kladené otázky

1.) Čo je Posolstvo Grálu?

„Posolstvo Grálu“ je podtitul knihy „Vo svetle Pravdy“, trojzväzkovej zbierky prednášok, ktoré jasným a zrozumiteľným spôsobom odpovedajú na najdôležitejšie svetonázorové otázky a bez medzier vysvetľujú výstavbu stvorenia.

Autorom diela je nemecký spisovateľ Oskar Ernst Bernhardt (1875 – 1941), píšuci pod menom Abd‑ru‑shin. Posolstvo Grálu sa obracia priamo k jednotlivcovi, bez ohľadu na jeho náboženské vyznanie, ukazujúc mu cestu k poznávaniu Boha, sveta a seba samého.

 

2.) Čo je svätý Grál?

Abd-ru-shin vo svojom Posolstve Grálu objasňuje a potvrdzuje skutočnú existenciu svätého Grálu.

Človek snažiaci sa porozumieť tomuto vysvetleniu, by sa mal oboznámiť s myšlienkou, že nielen na Zemi je všetko sformované, ale že tiež existujú oblasti na onom svete, ktoré sú vyššie, svetlejšie, kde je všetko jemnejšie a ľahšie, mohli by sme povedať, éterickejšie.

Svätý Grál je nádoba nachádzajúca sa na najvyššej úrovni stvorenia, tvoriaca spojenie medzi Bohom a stvorením. Je to miesto prenosu sily vychádzajúcej z Boha.

Viac sa dozviete na odkaze pobožnosti a slávnosti Grálu.

 

3.) Čo znamená meno „Abd-ru-shin“?

Svoje dielo „Posolstvo Grálu“, vydal Oskar Ernst Bernhardt pod menom Abd‑ru‑shin.

Toto meno je zložené z perzsko-arabských prvkov s významom „Služobník Svetla“. Vybral si ho v nadväznosti na svoj predchádzajúci pozemský život a má byť aj naďalej neoddeliteľne spojené s jeho dielom.

 

4.) Odkiaľ má „Abd-ru-shin“ svoje poznanie?

Abd-ru-shin odpovedal na otázku: „Ako získal to, čo hovorí vo svojich prednáškach?“ nasledovne:

„…To, čo hovorím vo svojich prednáškach, hovorím v presvedčení sám zo seba. A ak tu možno nájsť podobnosti v rôznych náboženstvách, potom som tieto istotne nečerpal odtiaľ. Ale teším sa vtedy, keď sú v mojich prednáškach zisťované rovnaké a podobné veci.

Zo všetkých týchto dôvodov potom vždy vyzývam, že treba skúmať slová a nie dbať na rečníka!…“

 

5.) Môže sa niekto zúčastniť na pobožnosti, aj keď nie je čitateľ Posolstva Grálu?

Áno, samozrejme. Ak sa chcete zúčastniť pobožnosti v niektorom z kruhov Grálu, ste srdečne vítaný. Obráťte sa prosím na Hnutie Grálu vo Vašej krajine.

 

6.) Čo je to „spečatenie“ a čo znamená označenie „nositeľ kríža“?

Človek hľadajúci Pravdu, spoznajúc ju v Posolstve Grálu a priznaním sa k Stvoriteľovi, môže byť na svoju prosbu spečatený počas niektorej zo slávností Grálu. Spečatením uzatvára s Bohom novú zmluvu.

Ako viditeľné znamenie potom dostáva kríž Grálu. Toto osobné rozhodnutie neviaže jednotlivca ani k Hnutiu Grálu, ani k ostatným spečateným osobám; takto spečatený človek sa označuje ako nositeľ kríža.

 

7.) Ako sa financuje Hnutie Grálu?

Hnutie Grálu je financované z dobrovoľných príspevkov.