Pohreby v zmysle Posolstva Grálu

„Samotný proces smrti nie je nič viac, než narodenie do jemnohmotného sveta. Podobá sa procesu narodenia do hrubohmotného sveta.“     Abd-ru-shin.

Úmrtím sa naše bytie nekončí. Pozemská smrť je len nutným prechodom na „druhý breh“ – do sveta jemnohmotného. Všetko, čo sa deje pri pohrebe v zmysle Posolstva Grálu, smeruje k jedinému cieľu: k uľahčeniu odpútania sa zosnulého od pozemskej úrovne a na pomoc k prechodu na druhý svet.

K tomu získa duša zosnulého pomoc a požehnanie, ktoré ju v dobrom chcení ku vzostupu posilnia. Pritom ju sprevádzajú príhovory a priania. Pohreb je teda pozemskou rozlúčkou, avšak nie smútočným obradom, ani nárekom nad stratou v tradičnom zmysle.

Ak máte ďalšie otázky ohľadom pohrebu v zmysle Posolstva Grálu, obráťte sa prosím na našu kontaktnú adresu vo svojej krajine.