Medzinárodné Hnutie Grálu

Medzinárodné Hnutie Grálu je voľné spoločenstvo čitateľov diela „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. Verejnosti sa snaží priblížiť Posolstvo Grálu a poznanie v ňom obsiahnuté prenášať pokiaľ možno do všetkých oblastí života.

Posolstvo Grálu sa obracia priamo k jednotlivcovi, nabáda ho k vlastnému skúmaniu, k vlastnému osobnému presvedčeniu, umožňujúc mu poznávanie Boha, sveta a seba. Zrozumiteľne odpovedá na základné otázky života: „Kto sme? Odkiaľ prichádzame? Kam ideme?

V súčasnosti sú národné Hnutia Grálu činné už vo viac ako štyridsiatich krajinách sveta, a to najmä vďaka kruhom Grálu, z ktorých pozostávajú. V týchto kruhoch prebiehajú predovšetkým pobožnosti a slávnosti Grálu, tiež sa usporadúvajú prednášky, semináre a rozhovory. Každý, kto má o ne záujem, je srdečne vítaný.

Bližšie informácie o Hnutí Grálu v jednotlivých krajinách nájdete tu.