Nadácia Stiftung Gralsbotschaft

Stiftung Gralsbotschaft – Stuttgart

Nadácia Posolstva Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) je jedinou autorizovanou inštitúciou pre vydávanie, tlač, preklad a šírenie Posolstva Grálu „Vo svetle Pravdy“ od Abd-ru-shina.

Nadácia bola založená v roku 1950 z iniciatívy pani Márie Bernhardtovej, vdove po Oskarovi Ernst Bernhardtovi (Abd-ru-shin).

Sídlo Nadácie Posolstva Grálu je v Stuttgarte. Nakladateľstvo sa nachádza v Ditzingene.

Zriadenie Nadácie Posolstva Grálu bolo schválené Ministerstvom kultúry spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko v roku 1951, pričom finančný úrad uznal na základe stanov všeobecnú prospešnosť tejto nadácie.

Prospekty ku knihám a spisom si môžete vyžiadať na shop-gral.com  alebo na nižšie uvedenej adrese.

 

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Nemecko
Telefon: (+49) (0) 7156 953215
Telefax: (+49) (0) 7156 18663
E-Mail: info@nullgral.de
Internet: www.posolstvo-gralu.org